Jędruś Waksmundzki z Ostrowska

Załozył ón śkołe, piersóm śkołe na świecie cyli na Podholu. Śkoła powstała na Wyźnim Zorębku, między Łopusną a Turbaczem. He, bracie! Ale dostać sie do tyj śkoły nie było łatwo. A wytrzimać, jesce trudniej! Pirsy rok obowiązywało: śłuchanie i górolski toniec. Cymu śłuchanie? Cymu górolski tóniec?
Tymu śłuchanie, coby sie nikt głupio nie pytoł. Ludzie sie pytajóm, ale głupio. Na ten przykłod, idzies drógóm a ludziska pytajóm: „idziecie ta?” No, co sie pyto, kie widzi… Jedruś Waksmundzki seł roz nad wode z wędką. Jakiś głuptok się go pyto: „Kaz to idziecie?” A ón na to: „Moze sie mnie jesce spytos, po co?” tak ze w tyj skole na Zorębku uceń mioł prawo się spytać dopiero po roku nauki. Jak się dobrze spytoł, to go ostawiali, a jak źle, to seł w pierony…”
Józef Tischner ” Historia filozofii po góralsku”Poniewaz w moich zyłach płynie górolska krem, nie przepadom za pytaniami, kruca fiks. Dlatego bede spisywoł te co waźniejse, cobyście sie nie musieli mnie pytoć … hej!